شرکت سرو صنعت توس
تامین کننده مواد اولیه ، تجهیزات و ماشین آلات ، تولید باتری سرب اسیدی
طراحی و ساخت انواع قالب های جلد و درب باتری سرب اسیدی
مطابق با استانداردهای روز دنیا
تولید انواع ترمینال های باتری سرب اسیدی
مطابق با استاندارد های جهانی
Previous
Next

تولیدات

متخصصان توانمند شرکت سرو صنعت با تلاش بی وقفه خود موفق به تولید محصولات در زمینه باتری های سرب اسیدی شده است …

محصولات

شرکت سرو صنعت توس معتبر ترین تامین کننده مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات تولید باتری های سرب اسیدی در کشورهای ایران، ترکیه و سراسر جهان میباشد …

تولیدات باتری
تولیدات باتری اسیدی

خدمات فنی

شرکت سرو صنعت توس با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان خود و بهره مندی از تجربه و مشاوره شرکای بین المللی خود آماده ارائه خدمات فنی و تکنولوژی به تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهت احداث کارخانه تولید انواع باتری‌های سرب اسیدی…

آزمایشگاه

علیرغم وجود آزمایشگاه ھای متعدد تست باتری ھای سرب اسیدی در کشور، مستقر در شرکت ھای باتری سازی و نیز آزمایشگاه ھای ھمکار اداره استاندارد در این حوزه که فرایند تست باتری ھای مذکور در آنھا مطابق استاندارد‌ھای مختلف در حال انجام می‌باشد…