آزمایشگاه علوم، تحقیقات و فناوری باتری ھای سرب اسیدی :

شرکت سرو صنعت توس با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان خود و بهره مندی از مشاوره اساتید مجرب دانشگاه فردوسی مشهد و شرکای بین المللی خود در حال اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه است و در همین زمینه آزمایشگاه نمونه سازی خود را با بکارگیری مجهز‌ترین تجهیزات روز دنیا تجهیز نموده است که اطلاعات مربوط به آن در قسمت آزمایشگاه قابل مشاهده است.

Research-and-Development-sstco.biz

برخی از پروژه‌های تحقیق و توسعه شرکت به شرح ذیل است:

 • تحقیق و توسعه در زمینه تولید افزودنی‌های مورد استفاده در صنعت باتری‌های سرب اسیدی.
 • تحقیق و توسعه در زمینه تولید افزودنی‌های کربن ساختار مورد استفاده در صنعت باتری‌های سرب اسیدی.
 • تحقیق و توسعه در زمینه نحوه استفاده از افزودنی‌های روز دنیا در صنعت باتری‌های سرب اسیدی.
 • تحقیق و توسعه در زمینه آلیاژهای خاص مورد استفاده در صنعت باتری‌های سرب اسیدی.
 • تحقیق و توسعه در زمینه بهینه سازی فرایندهای مرتبط با صفحه سازی باتری‌های سرب اسیدی.
 • تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفی ترمینال‌های باتری‌های استارتر خودرویی.
Laboratory-sstco.biz

علیرغم وجود آزمایشگاه ھای متعدد تست باتری ھای سرب اسیدی در کشور، مستقر در شرکت ھای باتری سازی و نیز آزمایشگاه ھای ھمکار اداره استاندارد در این حوزه که فرایند تست باتری ھای مذکور در آنھا مطابق استاندارد‌ھای مختلف در حال انجام می‌باشد، نیاز به یک آزمایشگاه نمونه سازی جھت شبیه‌سازی فرایند تولید باتری‌ھای سرب اسیدی در مقیاس کوچک و نیز فراھم نمودن امکان تست در مقیاس تک پلیت بشدت احساس می‌گردید.
لذا با توجه به نیاز صنعت باتری‌ھای سرب اسیدی کشور، شرکت سرو صنعت توس ( SST Co) اقدام به راه اندازی آزمایشگاه علوم، تحقیقات و فناوری باتر‌ی‌ھای سرب اسیدی در این حوزه نموده است که امکان نمونه سازی برای تولید تک پلیت باتری و نیز باتری کامل مھیا گردیده است. در این آزمایشگاه می‌توان بنا به نیاز باتری سازان، دانشگاه‌ھا و مراکز تحقیقاتی ھرگونه تغییر در فرایند صفحه سازی در حوزه ھای آلیاژ، شبکه، مواد فعال، کیورینگ و شارژ را اعمال و نتیجه این تغییرات را مورد آزمون و تست و بررسی قرار داد. با فراھم شدن این بستر، پروژه ھای تحقیقاتی در حوزه ھای فوق الذکر را می‌توان بدون درگیر نمودن فرایند تولید انبوه در مجموعه ھای باتری سازی کشور مورد تحقیق و آزمون قرار داد و با توجه به قابلیت نمونه سازی با تنظیم کلیه پارامتر ھای فرایندی مطابق فرایند‌‌‌ھا و تجھیزات مستقر در مجموعه ھای باتری سازی، می‌توان نتایج را به راحتی به فرایند‌ھای تولید انبوه تعمیم داد. ھمچنین بستر فعالیت و نمونه سازی و آزمون برای پروژه ھای متعدد که در دانشگاه‌ھای کشور در حال انجام می‌باشد فراھم می‌گردد.
در حوزه خودروسازان ھم با توجه به نیاز خودروسازان کشور به تولید باتری ھای خاص و نیز کاھش نرخ برگشتی باتری که از مشکلات عمده خودروسازان کشور می‌باشد، امکان انجام پروژه ھای مشترک و نمونه سازی و تست در راستای اھداف تعریف شده مھیا گردیده است.

تجھیزات آزمایشگاه علوم، تحقیقات و فناوری باتری ھای سرب اسیدی :

1. تجھیزات نمونه سازی

 • میکسر آزمایشگاھی : جھت شبیه سازی ھرگونه فرایند خمیر سازی صفحات باتری ھای سرب اسیدی که پروفایل دمایی، دور میکسر، دما و شدت آب خنک کننده، شدت ھوای ورودی و خروجی در آن مطابق میکسر‌ھای تولید انبوه باتری سازان قابل تغییر و تنظیم است.
 • خمیر مالی و خشک کن آزمایشگاھی : جھت خمیر مالی کلیه صفحات باتری ھای سرب اسیدی با ضخامت و وزن مختلف.
 • کیورینگ آزمایشگاھی : جھت شبیه سازی ھرگونه فرایند کیورینگ صفحات باتری ھای سرب اسیدی با قابلیت تنظیم پروفایل دمایی که شدت ھوای ورودی و خروجی، دما و رطوبت کیورینگ در آن مطابق کیورینگ‌ھای تولید انبوه باتری سازان.
chemistry-lab-lead-battery-sstco.biz
 • آزمایشگاه شیمی تر : جھت انجام کلیه آزمون‌ھای مورد نیاز بروش شیمی تر بر روی پلیت باتری مانند رطوبت، درصد Pb، Pb3o4، Pbso4 Pbo، Pbo2، ناخالصی‌ھای فلزی و نیز آزمون‌ھای مرتبط با اسید سولفوریک و کلیه مواد مورد استفاده در صنعت باتری ھای سرب اسیدی.
 • پرینتر سه بعدی : جھت نمونه سازی کلیه اقلام پلاستیکی باتری و تحلیل و بررسی آنھا.
 • میکروسکوپ الکترونی : دستگاه میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی ۱۵۰۰۰۰ برابر با قابلیت آنالیز Back Scatter جھت بررسی ساختار کریستالی صفحات کیورینگ

2. تجھیزات تست تک پلیت :

دستگاه تست عمومی باتری :

 • جھت شارژ و انجام آزمون‌ھای ظرفیت، شارژ پذیری، استارت زنی، مصرف آب،خوردگی و سایر آزمون‌ھای مندرج در آزمون‌ھای مرجع برای تک پلیت و باتری.
 • این دستگاه به منظور انجام آزمون‌ھای عمومی باتری‌ھای خودرو 12V و نیز تک پلیت 2v طراحی و ساخته شده است.

مشخصات دستگاه:

 • رنج جریان (A (0.05~ 50 ، A (0.001 ~ 10)
 • رنج ولتاژ (0-5)V و (18~ 2) V
 • دقت تثبیت و اندازه‌گیری جریان و ولتاژ 0.1 % Full Scale
 • Rise Time < 10 msec
 •  قابل برنامه ریزی به گونه‌ای که آزمون‌ھای چند مرحله‌ای طبق استاندارد‌ھای مختلف را به راحتی اجرا نماید.
  برای توقف آزمون می‌توان شرط زمان، جریان یا ولتاژ لحاظ کرد. با این ابزار انواع آزمون‌ھای ظرفیت سنجی و طول عمر قابل انجام می‌باشد.
 •  به منظور کنترل مراحل آزمون، نمونه برداری، ثبت و نمایش نتایج آزمون، دستگاه به کامپیوتر متصل می‌شود.
  نرم افزار کامپیوتر تحت LAB VIEW توسعه یافته و قادر به نمونه برداری با فواصل 20 msec است.
 • دارای قابلیت نصب سنسور دما و ثبت دمای وان یا محیط حرارتی
Single-plate-test-lead-battery-sstco.biz

فریزر :

 • جھت انجام آزمون‌ھای متعدد تک پلیت و باتری در دماھای مختلف مندرج در استانداردھای مرجع 40 – درجه سانتیگراد و تلرانس 0.5 درجه سانتی گراد.

وان آب :

 • جھت انجام آزمون‌ھای متعدد تک پلیت و باتری در دماھای مختلف مندرج در استاندارد‌ھای مرجع.
  این دستگاه برای فراھم نمودن محیط دمایی ھمگن جھت انجام آزمون ھای باتری و بر اساس الزامات استاندارد‌‌ھای بین المللی و خودروسازان طراحی و ساخته شده است.

مشخصات دستگاه :

 • امکان تنظیم دما تا 80oC 
 • دقت کنترل دما 1oC± و رزولوشن کنترلر دما 0.1oC
 • ظرفیت 6باتری (در انداز‌ه‌ھای معمول خودروھای سواری)
 • امکان تنظیم سطح باتری‌ھای مختلف از 3.5cm تا 8.5cm از کف وان
 • ساخته شده از استیل ضد اسید و PVC
 • دارای پمپ سیرکولاسیون
 • دارای چرخ جھت جابجایی آسان و پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع جھت ثابت کردن وان
 • تنظیم آسان سطح آب وان
 • دارای شیر‌ھای ورودی و تخلیه آب
 • مجھز به سرریز آب در صورت بالا آمدن ناخواسته سطح آب
 • عایقکاری حرارتی بدنه وان
 • مجھز به ھود و فن تھویه ھوا جھت جلوگیری از تجمع بخار آب و ھمچنین گازھای متصاعد شده از باتری ھا