رویداد ها

سالیانه در صنعت باتری‌های سرب اسیدی نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های زیادی از قبیل ELBC (در بین کشور‌های اروپایی) و ABC (بین کشور‌های آسیایی) و LABAT برگزار می‌گردد.

شرکت سرو صنعت توس نیز همواره سعی داشته در جهت ارتقاء این صنعت و همکاری بین المللی در تمامی این کنفرانس‌ها نقش داشته باشد.

مشاهده و دانلود فایل PDF کنفرانس ها

Electrochemical evaluation of Pb-Ca-Sn-Sr alloy

Ali Alagheband Presentation at 17ELBC Conference template

The effect of cooling after casting

Electrochemical evaluation of various commercial expanders for lead-acid battery application

گالری تصاویر