دسته بندی نشده

اختراع باتری سرب اسیدی

تاریخچه و معرفی باتری های سرب اسیدی

در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، باستان شناسان آلمانی در نزدیکی تیسفون ابزارهایی از دوران اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) رايافتند. پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیل‌های الکتریکی هستند که به دست ایرانیان ساخته شده و به کار برده می‌شده‌اند. او در مقاله ای این مطلب را منتشر کرد و از این وسیله با …

تاریخچه و معرفی باتری های سرب اسیدی ادامۀ مطلب »

The effect of grid configurations on potential and current density distributions in positive plate of lead–acid battery via numerical modeling

Abstract : During the last decades, huge efforts have been made to enhance the efficiency as well as performanceof lead–acid batteries. The configuration of grid wires plays an important role in minimizing the ohmicdrop and hence, improving its current collecting ability. In the current study, numerical methods havebeen employed to investigate the effects of grid …

The effect of grid configurations on potential and current density distributions in positive plate of lead–acid battery via numerical modeling ادامۀ مطلب »

Optimization of grid configuration by investigating its effect on positive

Abstract : With increasing the applications of lead-acid batteries, the demand for efficient, low resistant and inexpensive batteries has increased drastically. As discharge rates increase, ohmic voltage losses in current collecting system become more important. In this study, numerical methods are employed to investigate the effect of grid configuration, lug position, diagonal wire angles and …

Optimization of grid configuration by investigating its effect on positive ادامۀ مطلب »

The Role of Lug Preheating, Melt Pool Temperature

Abstract : This work deals with effective parameters in the cast-on-strap (COS) process during which gridlugs of a lead-acid battery are joined together by a strap. The effects of lug preheating, melt pool temperature, and lug entrance delay on the quality of joints and casting defects were investigated. Lug preheating was found to propitiously reduce joint …

The Role of Lug Preheating, Melt Pool Temperature ادامۀ مطلب »