اختراع باتری سرب اسیدی

تاریخچه و معرفی باتری های سرب اسیدی

در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، باستان شناسان آلمانی در نزدیکی تیسفون ابزارهایی از دوران اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) رايافتند. پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیل‌های الکتریکی هستند که به دست ایرانیان ساخته

بیشتر بخوانید »